Over ons

De Stichting Jeugdbrandweer Nederland is, net als alle brandweerkorpsen, onderdeel van Brandweer Nederland. Wij bestaan sinds 2006, maar onze roots gaan terug tot 1969.

Doel van de stichting

  • het bevorderen van de oprichting van jeugdbrandweerkorpsen als onderdeel van de gemeentelijke en/of regionale brandweerkorpsen in Nederland;
  • het ontwikkelen van activiteiten voor de leden van de bij de stichting aangesloten jeugdbrandweerkorpsen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

Historie Jeugdbrandweer

In de jaren vijftig was er al sprake van jeugdbrandweren. De vrijwillige brandweerorganisaties in die tijd verzekerden zich op die manier al van aanwas door middel van eigen kweek. In de beginperiode waren deze jeugdbrandweren niet georganiseerd. Nadat in Ede op initiatief van de toenmalig commandant H.E. van de Velde medio jaren zestig een jeugdbrandweer was opgericht initieerde de heer Van de Velde in 1969 de totstandkoming van een landelijk platform voor de jeugdbrandweren. Dit veranderde eerst in 1970 toen de commissie jeugdbrandweer binnen de NVBC (Nederlandse Vereniging van Brandweer Commandanten) een voorloper van het huidige Brandweer Nederland werd ingesteld

Wedstrijden en toetsen

In 1960 heeft het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) voor de eerste maal jeugdbrandweerwedstrijden te Vlaardingen georganiseerd. Omdat toen de inschrijving beperkt was (slechts vijf groepen namen deel) speelden deze meteen een landelijke wedstrijd.

Gaandeweg de jaren innoveerden de wedstrijden. Zo kwam er naast de aflegoefening een hindernisbaan om naast brandweertechnische ook speelse en teambuilding elementen te beoordelen. Ook werd voor de junioren een zogenaamd "spuithuisje" gebruikt. Op houten schotten was een voor en zijfront van een huis geschilderd.  In het front zijn twee openingen uitgespaard waarin water gespoten moet worden. Achter het schot zat een opvangbak die bij een bepaald niveau een sirene en zwaailamp activeerde als teken dat de brand succesvol bestreden was.

In 2000 zijn de houten schotten vervangen voor een stalen haakarmcontainer met meerdere toegangsdeuren waarachter een labyrint van wanden zat. Ook hier moest na een verkenning van de brand in de juiste gaten worden gespoten.

In 2005 zijn de junioren ook op een object gaan spelen. De aspiranten kregen een enscenering in een onbekend gebouw voorgeschoteld waarin met vlammenborden en knetterkasten een brand werd gesimuleerd.

In 2002 ontstond de klasse HogeDruk waarbij met een compleet blusvoertuig werd uitgerukt en in 2007 de eerste wedstrijd LageDruk met pomp.

In de jaren 70-80 is op de wedstrijddagen gestart met het afnemen van toetsen. Vanaf 2002 is voor het afnemen van de toetsen een speciale dag ingesteld.

Naast de wedstrijden organiseren jeugdbrandweren, meestal in de eigen regio, vaak gezamenlijk onderlinge wedstrijden of sportieve uitwisselingen.

Positie Jeugdbrandweer

Door de groei van de jeugdbrandweer kwam het bestuurLogo Brandweer Nederland van de jeugdbrandweer Nederland steeds meer in een spagaat tussen enerzijds de AWBC (die de wedstrijden organiseerde) en de NVBR die als vereniging de korpsbelangen vertegenwoordigde. In 2006 is besloten om voor de jeugdbrandweer het zelfstandige NVBR netwerk "Stichting Jeugdbrandweer Nederland" op te richten. Sindsdien worden de wedstrijden door de Stichting georganiseerd.

Met de overgang van de NVBR naar Brandweer Nederland is deze situatie gehandhaafd.